Sign in to follow this  
Followers 0
X-MEN

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - [1080p - 7GB - 3.5GB & 2.5GB | 720p - 1.8GB & 1.2GB | 1080p & 720p - HEVC - 1.6GB - 900MB | x264 - 700MB - 400MB - 200MB | XviD - 700MB] - ESub - First On NET

c28c45ec4da2e01ca16f88824694954f.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
5418eed119ed7a33fb984a3fb559a7d8.md.pngb9a8184432fb7df07c71dfaf886e8e95.md.pngee554e8a0c51af5fc2b3524fdb190606.md.png5299de063e94255f9558e30a3c8c8ec3.md.png0a6b955684c432b1cc521bffa8d3bdb2.md.pngd5cde5e1869060cd2c42ffa8eca621a5.md.pngf22dc104eb0830256c26aa152f6f013c.md.pngcf1f5f907f0acf5d336ac998f583e184.md.png11fd13b1f4121c70b6f8b5966e2cd09a.md.pngb681d35af2679f24ddf8b31dff8eb9b9.md.pngb64c21ff2a62f7db008a37d3883c9012.md.pngdd43081f1dfd911181bbe8d276cdf204.md.png4c6f4a086ead0f635e80020e6e0de9a8.md.png54c05572791251f740dd74c8aa1c7942.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 7GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 7GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 3.5GB - ESub :
1080p - AVC - AAC - 3.5GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - AAC - 2.5GB - ESub :
1080p - AVC - AAC - 2.5GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - AAC - 1.9GB - ESub :
720p - AVC - AAC - 1.8GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 720p - x264 - AAC - 1.2GB - ESub :
720p - x264 - AAC - 1.2GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3.avi.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub :
1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 900MB - ESub :
720p - HEVC - AAC - 900MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : ww.1TamilMV.net - Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - ESub.srt

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 3.5GB - ESub :
https://1fichier.com/?f3odo67yerh2yts5ky3v
https://filerio.in/to42bwq249ab
https://userscloud.com/5r9o3sgj6yel
https://uptobox.com/k4muo330ak74
https://multiup.org/download/270161a4ccdfa5c479387fd4b3bba59d/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_AAC_-_3.5GB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/wbdui9kv4jxp.html
https://vup.to/zj9z2ncquvyo.html
https://videobin.co/5if2egxttqn9
https://mirrorace.com/m/2Wv7t
https://upload.st/tf9dl6Mbna
https://bayfiles.com/H58aldM0n4
https://uploadfiles.pw/e662fd2663492266
https://megaupload.is/va97l4M5na
https://anonfile.com/zb93lcMena
https://mixdrop.co/f/jliwwfiw

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - AAC - 2.5GB - ESub :
https://1fichier.com/?o6wsnxjpd1c74zaayrd7
https://filerio.in/ytza64orpqh0
https://userscloud.com/c9vlq59gi3y5
https://uptobox.com/c9t3txtwgo0e
https://multiup.org/download/120a628506eaefa01c495c8df921efa3/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_AAC_-_2.5GB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/w7i5svgfec3u.html
https://dl1.indishare.in/bj94ebgmd824
https://vup.to/uf6okrx6broq.html
https://videobin.co/krri6rdqg2ee
https://mirrorace.com/m/3Cszi
https://upload.st/Vf52l0Mfne
https://bayfiles.com/Zb57lcM7nc
https://uploadfiles.pw/09f59a9bf99b0e68
https://megaupload.is/l979lbMdna
https://anonfile.com/Z961l6M1nf
https://mixdrop.co/f/jvc1w3

Software Sudheer (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - AAC - 1.9GB - ESub :
https://1fichier.com/?ojcn9pd3lbckpb9rx80o
https://filerio.in/h17ns2ebro5i
https://userscloud.com/j79imp4r3bmo
https://uptobox.com/uhb2q0eizkgg
https://multiup.org/download/9656462b7dcd93896536f2e1ec8b15b5/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_720p_-_AVC_-_AAC_-_1.8GB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/mqlrov63lqbs.html
https://dl1.indishare.in/dwa0nx16emnx
https://vup.to/f1vad9pd9nqr.html
https://videobin.co/ekx0vx1ulgm4
https://mirrorace.com/m/3CsA9
https://upload.st/118clfMane
https://bayfiles.com/na98l1Man9
https://uploadfiles.pw/46829cb489664ab4
https://megaupload.is/jc95l9M2n1
https://anonfile.com/pc9cl5Mfn9
https://mixdrop.co/f/5hu8ajwt

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 720p - x264 - AAC - 1.2GB - ESub :
https://1fichier.com/?x77i930l5g1zxqe5godw
https://filerio.in/8a1ba6grdse4
https://userscloud.com/j9ofziofe4bc
https://multiup.org/download/48a2d3e8e685e72498aaf3766830ef65/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_HDRip_-_720p_-_x264_-_AAC_-_1.2GB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/102gcya42i2q.html
https://dl1.indishare.in/0saulvbpwx4v
https://we.tl/t-EaQf0PaREJ
https://vup.to/hdjbxcvtmvda.html
https://mixdrop.co/f/al3sw7
https://videobin.co/8pqwr1h4eis5
https://mirrorace.com/m/1Azyi
https://clicknupload.org/xq9v23cpgd6x
https://upload.st/j0Geg0M8ne
https://bayfiles.com/d8F1g4Men4
https://uploadfiles.pw/e1062cea10e13164
https://megaupload.is/HfEfgaM6n9
https://anonfile.com/x1Hag6Mcn7

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?ssi5ul50q5xufa0fdeqx
https://filerio.in/f4vva9vyeo3o
https://userscloud.com/u37fihh7orn8
https://uptobox.com/ndtjpk1f67ha
https://multiup.org/download/d71a38ca7e15abd1acd655b940fc2fc4/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_HDRip_-_700MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/0ax3km4cl9kd.html
https://dl1.indishare.in/zllox41xpfxc
https://we.tl/t-JZQQfEcgkc
https://vup.to/1nhrfdvqfzxs.html
https://mixdrop.co/f/5whxd4mlpp
https://videobin.co/a4zzr7429gaf
https://mirrorace.com/m/2gx04
https://clicknupload.org/hk3fy4s9qnle
https://upload.st/Hfz6gbM1n8
https://bayfiles.com/740egbM7n0
https://uploadfiles.pw/d9107bd550cc2752
https://megaupload.is/v216gbMcn5
https://anonfile.com/l025g2M6n5

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?t1f5vsjogqjd4udfidcr
https://filerio.in/flmcs7o41weu
https://userscloud.com/ypaqwgwustja
https://uptobox.com/ycsiksr3qxqn
https://multiup.org/download/67c01f8ed858f6f916e1190ba72ae5b5/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_HDRip_-_400MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/cci5lii3jh63.html
https://dl1.indishare.in/8ibtpksoq4rt
https://we.tl/t-P3I2VN86bx
https://vup.to/htm0q56zmj9g.html
https://mixdrop.co/f/sse8m
https://videobin.co/a9l21if8nk8f
https://mirrorace.com/m/1Azxp
https://clicknupload.org/5i4his4nbzhk
https://upload.st/d0t7gbMcnd
https://bayfiles.com/n4t5gfManc
https://uploadfiles.pw/ef522060b21d15d1
https://megaupload.is/30vag3M8na
https://anonfile.com/fbv2gbMdn4

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?s0j8uavppkxp6rq7wlv2
https://filerio.in/g8oull4zmf51
https://userscloud.com/hw9n6fvjyr47
https://uptobox.com/vgu7530l890r
https://multiup.org/download/7c9f2ce8f9a36849747d1a8a126377d9/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_HDRip_-_200MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/wq9j4jizvryz.html
https://dl1.indishare.in/mf2ruhzqam12
https://we.tl/t-n9zyzB1HKC
https://vup.to/mv7uqho94tdo.html
https://mixdrop.co/f/ygmgigua2
https://videobin.co/q71v1ah8cv99
https://mirrorace.com/m/1Azx9
https://clicknupload.org/vw4gxd7wovee
https://upload.st/N9nagdM6n8
https://bayfiles.com/h8n8g7M8n7
https://uploadfiles.pw/2252b633e7e04923
https://megaupload.is/JdocgeMfn9
https://anonfile.com/Ffo6g2M8n2

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?2tsc3d9zr4qr7dmbm005
https://filerio.in/g225rf6d5459
https://userscloud.com/nf50bxohppzo
https://uptobox.com/o3ezgipphil3
https://multiup.org/download/ac5475a00fe627877414e040a49d54fc/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_Proper_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_MP3.avi
https://vidoza.net/mq6drsoawac9.html
https://dl1.indishare.in/hu7gaicqwjee
https://we.tl/t-aP26itx8WM
https://vup.to/kmchn6ot38s1.html
https://mixdrop.co/f/kvvvf3
https://videobin.co/4xc846ea494i
https://mirrorace.com/m/1Azzb
https://clicknupload.org/bomazkr30p6h
https://upload.st/r0Kag5M1nd
https://bayfiles.com/ffL7geM6ne
https://uploadfiles.pw/0875b19d6b488b05
https://megaupload.is/DaK5gdM0n2
https://anonfile.com/f5Pag1Mfnd

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub :
https://1fichier.com/?r3vxubgma83mq0h1n8oc
https://filerio.in/70lgmedopi9c
https://userscloud.com/u7wwprkjxwir
https://uptobox.com/b6oohshxkm61
https://multiup.org/download/cdab570d706b15c7353fe21f7c332b8a/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_HDRip_-_1080p_-_HEVC_-_AAC_-_1.6GB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/rqyb2f4ncmte.html
https://dl1.indishare.in/720tnrjrjvaq
https://vup.to/ns7qenasaw2z.html
https://videobin.co/v6rozq8pkvfy
https://mirrorace.com/m/3CsyV
https://clicknupload.org/jgm1whacx039
https://upload.st/P7y3lfMenf
https://bayfiles.com/fc05l7M0n7
https://uploadfiles.pw/ab5380bff3787d9c
https://megaupload.is/d425l5Mdn5
https://anonfile.com/5c25laM4nf
https://mixdrop.co/f/qr456qo

Software Sudheer (2020) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 900MB - ESub :
https://1fichier.com/?fv6831psffh9iev75l2t
https://filerio.in/xcylvc45yrbw
https://userscloud.com/5iyedy63t531
https://uptobox.com/k3qcesmaxgl2
https://multiup.org/download/c41a82e6f34400749568616db946bf9f/www.1TamilMV.net_-_Software_Sudheer__2020__Telugu_HDRip_-_720p_-_HEVC_-_AAC_-_900MB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/b58rnc2xmyai.html
https://dl1.indishare.in/85jvn9xsibaf
https://vup.to/wqbsqy79iu1a.html
https://videobin.co/rklq0zg6gbx3
https://mirrorace.com/m/2Wv6o
https://clicknupload.org/dny1k1pibiu2
https://upload.st/71x9l3Mbn9
https://bayfiles.com/z3xel5Mdnf
https://uploadfiles.pw/f63144553f7c9628
https://megaupload.is/P7x8leM9n9
https://anonfile.com/96x9l4M9nd
https://mixdrop.co/f/740g64

 

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0